Algemene informatie

Datum
17 januari 2025

Renaissance Hotel
Kattengat 1
1012 SZ Amsterdam
Tel 020 621 22 23

Doelgroep
Het 26ste Nationale Longkanker Symposium is bedoeld voor medisch specialisten met interesse in de oncologie van de thorax, met name longartsen, medisch oncologen, radiotherapeuten, chirurgen en verpleegkundig specialisten.

Houd er rekening mee dat verpleegkundigen (consultants), studenten en anderen die niet gekwalificeerd zijn als voorschrijver helaas niet mogen deelnemen, vanwege de Nederlandse wetgeving inzake farmaceutische promotie.

Accreditatie

Accreditatie voor het 26e Nationale Longkanker Symposium 2025 wordt aangevraagd bij:
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Verpleegkundig Specialisten Register

Voertaal
De voertaal van het symposium Engels.

Deelnemende verenigingen