arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

21ste Nationale Longkanker Symposium

18 januari 2019

Koepelkerk, Amsterdam

Geachte collega,

Op vrijdag 18 januari 2019 zal het 21e Nationale Longkanker Symposium plaatsvinden. Wij hopen u op de bekende locatie “De Koepelkerk” te Amsterdam te mogen ontvangen.

Het ochtendprogramma zit vol met eminente sprekers uit Europa en de Verenigde Staten. Zo zal David Planchard de belangrijkste punten van de nieuwe ESMO richtlijn melden, vraagt Joop de Langen uw aandacht voor progressie na doelgerichte behandelingen en geeft Beppe Giaccone een update over SCLC- en thymoombehandeling. Na de koffie volgt een blok sprekers dat zich focust op immuuntherapie, met speciale aandacht voor de relatie hiervan met andere oncologische behandelingen.

Voor het eerst in het bestaan van de Koepelkerk zal het middagprogramma Nederlands als voertaal hebben. Onder leiding van Frenk van de Linden (journalist) zal, mede naar aanleiding van de publicatie van de NELSON studie, een rondetafeldiscussie gevoerd gaan worden over de PRO’s en CON’s van screening op longkanker. Alle betrokken fora en instanties zijn aan tafel uitgenodigd. Er wordt veel ruimte vrijgemaakt voor interactie met u allen in de zaal.

Wij hopen u graag op 18 januari in groten getale te mogen verwelkomen!

Paul Baas,                      Joop de Langen,
Wieneke Buikhuisen,      Egbert Smit,
Sjaak Burgers,                Willemijn Theelen,
Wanda de Kanter

Locatie

Renaissance Hotel Amsterdam
Kattengat 1
1012 SZ AMSTERDAM